Poděkování pozůstalých


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   > 

Poděkování pozůstalých  Děkuji touto cestou zaměstnancům Pohřební služby ARON za vstřícnost při zajištění posledního rozloučení s mou maminkou, paní Jarmilou Jahodovou. Děkuji také paní Vaňkové za smuteční projev. Ve chvíli naší velké bolesti jsme se setkali s profesionálním a zároveň lidským jednáním. Za celou rodinu děkuje dcera.

Poděkování pozůstalých  Děkuji zaměstnancům Pohřební služby ARON za vstřícnost a profesionalitu při pohřbu mého tatínka, pana Josefa Jaworského. Paní Vaňkové děkuji za slova posledního rozloučení. Dcera s rodinou

Poděkování pozůstalých  Veliké poděkování chci věnovat všem pracovníkům Pohřební služby ARON, kteří mi svým velmi profesionálním a lidským jednáním, pomohli ve chvílích pro mne nejtěžších, při rozloučení s mým manželem, panem Stanislavem Januščákem. Děkujeme.

Poděkování pozůstalých  Za celou zarmoucenou rodinu děkuji zaměstnancům Pohřební služby ARON za vstřícnost, laskavost a profesionální přístup při zajištění pohřbu mé maminky, paní Františky Kadlecové. Děkuji paní Vaňkové za slova posledního rozloučení. Dcera.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   > 

Kniha poděkování


V naší kanceláři je k dispozici Kniha poděkování, do které mohou pozůstalí vyjádřit svoji spokojenost nebo nespokojenost s našimi službami.


Naši pracovníci provádějí přepis na internetové stránky www.pohrebnisluzbahavirov.cz