Poděkování pozůstalých


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   > 

Poděkování pozůstalých  Touto cestou děkuji zaměstnancům Pohřební služby ARON za profesionální zajištění pohřbu mého tatínka, pana Ing. Milana Kocura. Dcera s rodinou.

Poděkování pozůstalých  Děkuji pracovníkům Pohřební služby ARON za vypravení pohřbu mého manžela, pana JUDr. Stanislava Svobody. Ve chvíli bolesti jsme se setkali s laskavým jednáním, vstřícností a zároveń profesionalitou. Jejich přístup nám pomohl překlenout těžké okamžiky při vyřizování i samotném smutečním obřadu. Děkuji paní Vaňkové za smuteční projev. Manželka s rodinou.

Poděkování pozůstalých  Dovoluji si poděkovat jménem celé naší rodiny za vysoce kvalitní práci a pomoc při rozloučení s mou maminkou, paní Marií Gociekovou. Setkala jsem se s profesionálním přístupem. Moje poděkování a hluboká úcta patří všem zaměstnancům. Ještě jednou děkuji. Dcera.

Poděkování pozůstalých  Děkujeme pracovníkům Pohřební služby ARON za pomoc ve chvíli, kdy od nás odešel náš drahý manžel, tatínek, dědeček a tchán, pan Jindřich Trtek. Při vyřizování pohřbu i při smutečním obřadu samotném byly veškeré služby na profesionální úrovni.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   > 

Kniha poděkování


V naší kanceláři je k dispozici Kniha poděkování, do které mohou pozůstalí vyjádřit svoji spokojenost nebo nespokojenost s našimi službami.


Naši pracovníci provádějí přepis na internetové stránky www.pohrebnisluzbahavirov.cz