Poděkování pozůstalých


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   > 

Poděkování pozůstalých  Vážená paní Zárubová, v prvé polovině ledna jsem vyřizoval ve Vaší kanceláři pohřeb mé matky, která zesnula v havířovské nemocnici. Měl jsem z vyřizování poněkud obavy, protože jsem vše musel zařizovat ve zkouškovém období na vysokých školách a mé trvalé bydliště je ve Valašském Meziřící. Byl jsem však příjemně překvapen, s jakým profesionálním přístupem, operativností a citlivostí jsem se u Vás osobně i u Vašich spolupracovníků setkal. Nejen, že jsem vše vyřídil za dvě poměrně krátké návštěvy, že byly akceptovány mé časové možnosti, že jsme si mohli s manželkou vybrat v klidu z nabídky vše, co jsme chtěli při posledním rozloučení mé matce poskytnout, ale v případě nejasností jste mi telefonovali přímo do Valašského Meziříčí. Také při smutečním obřadu bylo vše tak, jak jsme chtěli, sám jsem si mohl přivézt a připravit hudbu. Pracovník smuteční síně byl velmi ochotný a vstřícný. Velmi oceňuji i to, že Vaše pohřební služba zařídí sama vše potřebné na matrice úmrtí i u příslušného notáře. Chtěl bych Vám i Vašim spolupracovníkům srdečně poděkovat za to, s jakým pochopením jste mně osobně a celé naší rodině pomohli vyrovanat se s těžkou životní situací a současně mi umožnili splnit bez narušení veškeré závazky, které jsem na školách měl. Nesetkávám se často s tak vysoce profesionálním přístupem při poskytování služeb, proto si přístupu Vás i všech spolupracovníků velmi vážím a děkuji Vám za něj.Za pozůstalé syn.

Poděkování pozůstalých  Děkujeme všem pracovníkům Pohřební služby ARON za velmi profesionální a důstojnou organizaci pohřbu naší matky, paní Věry Bujokové. Od všech účastníků jsme měli velmi pozitivní odezvu. Ještě jednou děkujeme,syn.

Poděkování pozůstalých  Chtěla bych poděkovat Pohřební službě ARON za pěkné rozloučení a uspořádání pohřbu Josefa Koláčka. Služby byly bez chyby, spokojenost projevuji za celou rodinu. Vřele děkujeme. Zarmoucená rodina.

Poděkování pozůstalých  Touto cestou chci poděkovat všem pracovníkům Pohřební služby ARON za profesionální a velmi citlivý přístup při posledním rozloučení s mým zesnulým otcem. Zároveň bych chtěla velmi poděkovat paní Vaňkové za procítěný smuteční proslov.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   > 

Kniha poděkování


V naší kanceláři je k dispozici Kniha poděkování, do které mohou pozůstalí vyjádřit svoji spokojenost nebo nespokojenost s našimi službami.


Naši pracovníci provádějí přepis na internetové stránky www.pohrebnisluzbahavirov.cz