Jak postupovat

Úmrtí blízké osoby

V případě úmrtí mimo zdravotnické zařízení, volejte koronera 603 204 946, 608 131 015 nebo linku 112 nebo 155. Koroner provede ohledání zesnulého a vyhotoví "List o prohlídce zemřelého".

Převoz zesnulého z místa úmrtí si zajišťuje objednavatel pohřbení u pohřební služby, kterou si sám zvolí.

Nepřetržitá pohotovostní služba

+420 737 238 105
+420 737 238 106
+420 737 238 115

K vyřízení pohřbu budete potřebovat

 • OP objednavatele pohřbu
 • OP zesnulého /pokud je k dispozici/
 • Rodný nebo oddací list /pokud je k dispozici/
 • Fotografii na smuteční oznámení
 • Oblečení pro zesnulého

Informace pro pozůstalé

Úmrtní list - Vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá úmrtí. Úmrtní list může oprávněná osoba vyzvednou osobně nebo je zaslán poštou do vlastních rukou. Lhůta pro vystavení je 30 dnů od data úmrtí.

Dědické řízení - Notář určený soudem písemně vyzve objednavatele pohřbu.

Příspěvky poskytované Úřadem práce - Povinností objednavatele pohřbu je informovat o úmrtí Úřad práce ve lhůtě nejpozději do 8 dnů.

Starobní důchod - Odhlášení na ČSSZ provede matrika.

Vdovský, sirotčí důchod - Vyřizuje se na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Pohřebné - Úřad práce poskytuje příspěvek, který je vyplacen pouze v případech, jedná-li se o pohřeb nezaopatřeného dítěte nebo o pohřeb rodiče nezaopatřeného dítěte.

Kontaktujte nás

Již od roku 1991 poskytujeme kompletní služby v oblasti pohřební a hřbitovní. Jsme aktivním členem Sdružení pohřebnictví v ČR.

Provozní doba

 • Po - Pá
  7:00 - 15:30
 • Po dohodě možnost vyřízení pohřbu i mimo provozní dobu.

Pohotovostní služba

 • nonstop
  737 238 106
 • nonstop
  737 238 105
 • nonstop
  596 815 131

Kontakt

Národní tř. 1541/14a
Havířov - město

737 238 105