Jsme správci 5 pohřebišť: v Havířově-Šumbarku, v Prostřední Suché 3 pohřebišť: nové komunální, staré komunální a katolické, v Havířově-Bludovicích pohřebiště katolické – provozovatel je Statutární město Havířov, Svornosti 2/86, 736 01 Havířov-Město.

Provozní doba pohřebišť

Doba zpřístupnění pohřebišť:

 • po – neděle od 7:00 – 17:00 (v období od 1. 10. – 31. 3.)
 • po - neděle od 7:00 – 20:00 (v období od 1.4. – 30.9.)
 • V den Památky zesnulých včetně předcházející soboty a neděle od 7:00 do 20:00.

  Mimo vymezenou otevírací dobu je pohřebiště uzavřeno.

  Stáhnout hřbitovní řád

  Nájem hrobového místa

  Zákon č. 256/2011 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších zákonů, stanoví, že užívat hrobové místo je možné pouze na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem a nájemcem. Smlouva musí mít písemnou formu a musí obsahovat výši nájemného a výši úhrady za služby spojené s nájmem. Nájem hrobového místa v podobě hrobu musí být stanoven tak, aby od pohřbení mohla být dodržena tlecí doba stanovená na veřejném pohřebišti.

  Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa

  Provozní doba pro uzavření nájemní smlouvy: pondělí - čtvrtek od 7,00 do 15,30

  Správa pohřebišť, Národní tř. 1541/14 a, 736 01 Havířov-Město

  Odpovědná osoba:
  Marie Zárubová
  Telefon: +420 737 238 105
  e-mail: zarubova@tsh.cz

  V rámci správy pohřebišť provádíme vedení předepsané evidence, výběr platby za nájem a služby s nájmem hrobového místa spojené.

  Cena za nájem a služby s nájmem hrobového místa spojené

  Pohřebiště katolické Bludovice, nové, staré komunální a katolické v Havířově-Prostřední Suché

  Prodloužení nájmu hrobových míst na další období se sjednává s minimální délkou nájmu na 5 let.

  • Hrob, hrobka, urnové místo = 1 m2/1rok = nájem 20,00 Kč + služby s nájmem spojené 35,60 Kč = celkem 55,60 Kč 1m2/1rok

  Pohřebiště Havířov-Šumbark

  • Hrob, hrobka, urnové místo = 1m2/1 rok = nájem 40,00 Kč+ služby s nájmem spojené 35,60 Kč = celkem 75,60 Kč 1m2/1 rok
  • Vsypové místo = 1m2/1rok = nájem 20,00 Kč+ služby s nájmem spojené 35,60 Kč = celkem 55,60 Kč
  • Nájem 1 schránky kolumbária/10 let = 400,00 Kč
  • Nájem 1 žulové schránky kolumbária na prvních /10 let= 1400,00 Kč
  • Nájem 1 žulové schránky v kolumbáriu na každých dalších/10 let = 400,00 Kč

  Poskytujeme služby na pohřebišti

  • výkopové práce související s pohřbením a exhumací /výkopy hrobů/
  • demontáž a montáž krycích desek z hrobů, hrobek, urnových hrobů
  • pohřbívání lidských ostatků a pozůstatků do hrobů, hrobek, schránek v kolumbáriu
  • provádění exhumací
  • vsyp zpopelněných lidských ostatků
  • rozptyl zpopelněných lidských ostatků

  Již od roku 1991 poskytujeme kompletní služby v oblasti pohřební a hřbitovní. Jsme aktivním členem Sdružení pohřebnictví v ČR.

  Provozní doba

  • Po - Pá
   7:00 - 15:30
  • Po dohodě možnost vyřízení pohřbu i mimo provozní dobu.

  Pohotovostní služba

  • nonstop
   737 238 106
  • nonstop
   737 238 105
  • nonstop
   596 815 131

  Kontakt

  Národní tř. 1541/14a
  Havířov - město

  737 238 105