Důstojnost na prvním místě

Spokojenost našich klientů

Jen velmi těžce se mi hledají slova, kterými bych vyjádřila spokojenost a pochvalu pracovníkům pohřební služby za uskutečnění krásného obřadu, při kterém jsme se rozloučili s manželem panem Miroslavem Hanzálkem.

Ludmila Hanzálková 24. 5. 2024

Děkuji za poradenství a zajištění smutečního obřadu paní Jany Pavelkové. Již v minulosti jsem využila vaše služby a opět jsem se přesvědčila o profesionalitě vašich služeb a pomoci v těžkých chvílích.

Jana Pavelková 15. 5. 2024

Moc děkuji za krásný obřad  a veškeré služby při zajištění pohřbu mého manžela pana Františka Vrby. Děkuji za celou rodinu.

Lenka Vrbová 19. 3. 2024

Děkujeme za citlivé provedení smutečního obřadu při rozloučení s naší maminkou Olgou Strnadlovou, za velmi vstřícný přístup všech pracovníků a citlivý přednes smutečního proslovu.

manželé Strnadlovi 5. 3. 2024

Děkuji za citlivý a ohleduplný přístup při zajištění posledního rozloučení s tatínkem Jiřím Jašokem. Jsem velmi vděčná za velmi hezkou smuteční řeč, květinovou výzdobu i přípravu celého rozloučení.

Lenka Damaškovičová 9. 2. 2024

Děkujeme za vstřícný přístup a služby při zajištění pohřbu maminky paní Anny Jandové. Se vším jsme byli spokojeni a vaše rady nám velmi pomohly.

Gabriela Gembická 29. 1. 2024

Pohřební službě Aron patří naše velké děkuji za vyřízení pohřbu maminky paní Růženy Kačorové. Od samotného vyřizování pohřbu až po celou jeho realizaci jsme ocenili vstřícnost, radu a profesionální přístup.

Jiřina Šimková 23. 1. 2024

Srdečně děkuji za velmi pečlivé a perfektní připravení posledního rozloučení s mým manželem. Vše bylo přesně dle mého přání. Vaše služby jen mohu doporučit.

Eva Černochová 7. 12. 2023

Děkuji všem zaměstnancům za velmi pěkný přístup při zařizování pohřbu maminky Miluše Soukupové i samotném průběhu smutečního obřadu. Vše proběhlo podle našich představ a přání. Byli jsme také velmi spokojeni s úpravou maminky.

Jana Vozňáková 10. 11. 2023

Moc děkuji všem pracovníkům za služby a velmi profesionální přístup a pomoc. Vše při zajištění pohřbu pana Otty Marečka proběhlo podle našich představ a přání. Veškeré rodinné pohřby zajišťujeme u vaší pohřební služby. Velké díky také za smuteční projev a provedení smutečního obřadu s pohřbením do hrobu.

Lenka Vrbová 18. 10. 2023

Děkuji všem zaměstnancům za služby, které zajistili v tak těžké chvíli. Také děkuji za krásný proslov, který byl přednesen při smutečním obřadu paní Anny Štefkové.

Jarmila Gavendová 11. 9. 2023

Jménem rodiny děkuji všem pracovníkům pohřební služby za zajištění důstojného rozloučení s tatínkem Januszem Waszutem. Vše proběhlo dle našich představ včetně krásného smutečního proslovu.

Eliška Pšenáková 25. 8. 2023

Děkuji vám za profesionální zajištění pohřbu mého otce Bronislava Slowika. Oceňuji zejména vaše vstřícné a citlivé jednání a to, že vše dohodnuté bylo bez výhrad a kvalitně provedeno. Vážím si vaší nelehké a zodpovědné práce.

Zbyhněv Slowik 31. 7. 2023

Jménem celé naší rodiny děkuji vaší společnosti za zajištění rozloučení s naším tatínkem panem Zdeňkem Hadašem ve smuteční síni ve Špluchově. Velké poděkování v této pro nás nejtěžší chvíli patří všem pracovníkům, kteří se podíleli na splnění našich požadavků. Spokojenost vyjadřuji, jak se samotným vyřizováním pohřbu, kdy jsme se setkali s lidským a milým přístupem, tak i s profesionální úpravou tatínka  i přednesem smutečního proslovu.

Jolana Hadašová 17. 7. 2023

Děkuji za profesionální přístup při vyřizování pohřbu mého bratra pana Rostislava Prokopa.

Ing. Josef Amrož 11. 5. 2023

Jménem rodiny děkuji za velice hezký smuteční proslov, za vstřícnost a krásné důstojné rozloučení s paní Zdeňkou Seidlerovou.

Michaela Holíková 9. 5. 2023

Rád bych Vám jménem rodiny i touto cestou poděkoval za páteční smuteční obřad, kdy vše proběhlo, jak jsme si naplánovali a přáli. Oceňujeme i velice profesionální a citlivé vystupování vašich zaměstnanců ve smuteční síni.

Aleš Havlásek 23. 4. 2023

Jménem celé rodiny děkujeme za velmi profesionální přístup, služby a ohleduplnost při zajištění posledního rozloučení s maminkou JUDr. Alenou Mederly, které proběhlo v nové smuteční síni v Havířově-Šumbarku.

Jan Kovalčík, Marcela Michaláková 14. 4. 2023

Děkuji všem zaměstnancům za krásné a důstojné rozloučení s maminkou, paní Prof. RNDr. Ludmilou Vojtkovou, Dr. Cs.

Ing. Ivan Vojtek 14. 4. 2023

Jménem celé rodiny srdečně děkuji za citlivý a profesionální přístup pohřební služby při zajištění pohřbu pana Ing. Jiřího Valoška, Ph.D.

MUDr. Lucie Štětínská 30. 3. 2023

Jménem celé rodiny velmi děkuji všem zaměstnancům za profesionální přístup a ohleduplnost při posledním rozloučení s maminkou Oldřiškou Kantorovou.

Ladislav Kantor 29. 3. 2023

Srdečné poděkování pohřební službě Aron za citlivé a tolerantní služby při vyřízení pohřbu maminky paní Emilie Chrobákové. Také velký dík paní Beňové za hezký smuteční proslov.

Marta Jaklitschová 13. 3. 2023

Pro nás jako rodinu při tak smutném zařizování pohřbu milované osoby, si ani neuvědomujeme všechny s tím související skutečnosti. Moc vám chci touto cestou poděkovat za nádherné a profesionální služby při zajištění posledního rozloučení s naší maminkou paní Pavlínou Šeligovou.

Pavlína Ptošková 27. 2. 2023

Jménem celé rodiny děkuji za profesionální a ohleduplný přistup všem zaměstnancům při zajištění posledního rozloučení s panem Peterem Hefnerem. Obzvláště děkuji za excelentní přednes smutečního projevu a za průběh celého rozloučení. Ještě jednou mockrát děkuji.

Lukáš Lukš 27. 2. 2023

Dovolte nám prosím, abychom vám poděkovaly za naprosto profesionální přístup vašich zaměstnanců při zajištění posledního rozloučení s naším tatínkem panem Jozefem Žižkou. Smuteční obřad byl krásný a důstojný. Byli jsme velmi spokojeni s poskytnutými službami a lidským přístupem k pozůstalým. Děkujeme.

Kupcová Drahomíra, Lacinová Martina 20. 2. 2023

Velmi děkuji za profesionální a citlivý přístup při zajištění pohřbu maminky paní Vandy Chomové. Chválím klidný a důstojný přednes proslovu paní Beňovou.

Jarmila Bernathová 30. 1. 2023

Vzhledem k tomu, že k úmrtí mé maminky došlo v době, kdy jsem mimo domov v Canadě, byla jsem nucena vše vyřizovat prostřednictvím e-mailu. Velmi Vám touto cestou děkuji za veškerou pomoc při zajištění jejího pohřbu a cenné rady.

Ing. Hana Fabiánová 27. 1. 2023

Vyjadřuji spokojenost se službami a profesionálním přístupem při zajištění pohřbu maminky paní Amalie Borské.

Jiří Borský 11. 1. 2023

Děkuji jménem celé rodiny za zajištění pohřbu pana Oldřicha Malého. Velmi střícný a profesionální přístup celého kolektivu. Z naší strany velká spokojenost. Věděli jsme, že jste v Havířově nejlepší a nezklamali jsme se.

Radek Miklas 6. 1. 2023

Velice děkuji jménem zarmoucené rodiny za profesionální přístup všech zaměstnanců při zajištění pohřbu maminky paní Anny Ogurkové. Zvláště děkuji za krásně sestavený a přednesený smuteční proslov. Celá rodina i přátelé vyjádřili slova velké spokojenosti, jak se smutečním proslovem, tak i s celkovou výzdobou.

Alice Krupášová 3. 1. 2023

Velmi děkuji za profesionální a lidský přístup všech zaměstnanců při zajištění pohřbu maminky paní Drahomíry Nalevajkové. Vašich služeb jsem již využila v minulosti vícekrát. Moc děkuji.

Bc. Drahomíra Smejkalová 2. 1. 2023

Velice děkujeme za profesionální a lidský přístup všech zaměstnanců při zajištění pohřbu paní Margity Havlíkové. Se službami jsme byli víc než spokojeni.

Jiří Muryc, Iveta Vjačková 29. 12. 2022

Děkuji za krásný přístup pracovníků pohřební služby při zajištění posledního rozloučení s maminkou paní Květou Binderovou, které se uskutečnilo v římskokatolickém kostele sv. Anny v Havířově. Služby byly na vysoké úrovni.

Zdeněk Binder 22. 12. 2022

Ze srdce děkuji pracovníkům pohřební služby, kteří zajišťovali úpravu babičky, paní Drahomíry Procházkové. Byla jsem velice mile překvapena s jakou pečlivostí byla úprava provedena do každého detailu. Byla jsem spokojena s profesionálním přístupem a úctou, jaká je věnována zesnulým.

Markéta Čadová 20. 12. 2022

Ještě jednou děkuji za zajištění a pomoc s vyřízením pohřbu mé maminky paní Jarmily Wernerové. Vzhledem k tomu, že jsem z Prahy, všechny záležitosti spojené s pohřbem jsem k mé spokojenosti řešila telefonicky a e-mailem.Vstřícnost a ochota ze strany pohřební služby mi vše pomohla snadněji zvládnout. Pohřeb v kostele s pohřbením do hrobu proběhl důstojně a květinová výzdoba byla velmi pěkná.

Sviták Wernerová Vladimíra 14. 12. 2022

Děkujeme pracovníkům pohřební služby za zajištění pohřbu našeho manžela a tatínka, pana Miroslava Guňky. Byli jsme nad míru spokojeni.

manželka a syn 24. 11. 2022

Velmi děkujeme za pomoc v těžkém období, důstojný obřad a rozloučení s tatínkem panem Ladislavem Rusnokem.

Tomáš Rusnok 21. 11. 2022

Děkujeme za krásný přístup, zprostředkování a důstojné rozloučení s naším tatínkem panem Josefem Kubáněm.

dcery Nataša a Jiřina 15. 11. 2022

Děkuji za skvělou práci a celkový přístup při řešení posledních věcí v souvislosti s úmrtím mé maminky pani Emilie Pospíšilové. Děkuji jménem celé rodiny a přeji všechno dobré.

Alena Obidová 14. 11. 2022

Děkuji touto cestou pohřební službě za vstřícnost a milé jednání při zařízení pohřbu mého švagra pana Jana Honzáka. Jelikož jsem ze Sokolova, nemohla jsem se osobně dostavit k vyřízení všech záležitostí ve věci pohřbu. Vše bylo vyřízeno k mé spokojenosti prostřednictvím e-mailu.

Olga Honzáková 10. 11. 2022

Vyjadřuji poděkování za vstřícnost, ochotu a profesionalitu při zajištění pohřbu našeho tatínka pana Jana Gawlase. Slova chvály zněla i z řad rodiny, přátel a známých.

Iveta Uhrová 9. 11. 2022

Děkuji pohřební službě Aron za vstřícnost, ochotu a za zajištění důstojného rozloučení s naší babičkou paní Karolinou Hlaváčovou.

vnučka paní Buchtová 1. 11. 2022

Mnohokrát děkujeme za důstojné rozloučení s naší maminkou paní Annou Bubovou. Vše proběhlo v této pro nás těžké době naprosto v pořádku. Ještě jednou děkuji za celou rodinu.

Ivana Popelková 27. 10. 2022

Mockrát děkuji za krásný a důstojný pohřeb mého milovaného manžela pana Josefa Knoppa. Vše bylo v naprostém pořádku. Velký dík.

Alena Knoppová 19. 10. 2022

Děkuji za profesionální služby spojené s organizací pohřbu mého tatínka pana Rudolfa Hawrana, který se uskutečnil v římskokatolickém kostele sv. Markéty v Havířově-Bludovicích s následným pohřbením do rodinného hrobu. Vše proběhlo k naší spokojenosti.

Ing. Radim Karpeta 18. 10. 2022

Velmi děkuji za profesionální a lidský přístup při zařízení a samotné organizaci pohřbu tatínka Ing. Gerarda Jarguse, který se uskutečnil v římskokatolickém kostele sv. Anny v Havířově.

Mgr. Jan Jargus 11. 10. 2022

Moc děkujeme za zajištění a průběh celého pohřbu paní Lýdie Štrbíkové. Byli jsme velmi spokojeni a všem známým jsme tuto pohřební službu doporučili.

rodina Štrbíková 26. 9. 2022

Moc děkujeme za úžasný přístup, proslov řečníka a důstojné rozloučení s naším manželem, tatínkem a dědečkem, panem Bartolomějem Pučanem. Vše proběhlo dle našich představ. Při sjednání pohřbu nám bylo vše krásně vysvětleno. Moc děkujeme.

rodina Pučanova 14. 9. 2022

Děkujeme za vynikající přístup, zprostředkování důstojného rozloučení s naším tatínkem panem Štěpánem Klimšou. A především děkujeme za profesionální proslov, který nám všem v této smutné chvíli pomohl.

Martina Macurová 23. 8. 2022

Děkuji všem pracovníkům za důstojné rozloučení při pohřbu mého manžela pana Štefana Štefaňáka. Zvláště děkuji za krásný smuteční proslov. V této pro mě těžké chvíli, vše proběhlo naprosto v pořádku. Za pozůstalé manželka.

Irena Štefaňáková 2. 8. 2022

Děkuji za velice vstřícný a citlivý přístup při poslední cestě životem, rozloučení s manželem v evangelickém kostele v Havířově-Bludovicích i za vyřizování všech záležitostí spojených se zařizováním pohřbu. Byli jsme velmi spokojeni.

Marie Střelecká 28. 7. 2022

Děkuji všem zaměstnancům pohřební služby ARON za velice citlivý a vstřícný přístup při posledním rozloučení s mým zesnulým manželem Jaroslavem Tkáčem a pomoc při vyřizování všech záležitostí se zajištěním pohřbu. Velké díky také p. Beňové za přednesenou smuteční řeč a zajištění všeho spojeného se smutečním obřadem.

Irena Tkáčová s rodinou 20. 7. 2022

Děkuji za velmi citlivý přístup, seriózní jednání a dokonalou organizaci při sjednávání pohřbu mé maminky Zity Kovaříkové.

Pavla Mlynářová 15. 7. 2022

Děkuji za celou rodinu za perfektní přístup, velmi citlivé zacházení a důstojné rozloučení s naším tatínkem Karlem Böhmem.

Ivona Böhmová 23. 5. 2022

Oceňuji velmi vysokou odbornost, citovost a velkou schopnost empatie při vyřizování a samotném zajištění církevního pohřbu mé sestry Ludviky Ježkové. Především děkuji paní Marii Zárubové a taktéž celému kolektivu pohřební služby ARON.

Bronislava Neuwirthová 23. 5. 2022

Děkujeme za velmi pěkný přístup pracovníků a organizaci smutečních obřadů našeho syna Romana Víška a maminky paní Hildy Semlerové. Byli jsme velice spokojeni. Moc děkuji za celou rodinu.

Lenka Víšková 16. 5. 2022

Jménem celé rodiny moc děkujeme za organizaci pohřbu mého manžela pana Jana Starostky, za velmi citlivý přístup všech zaměstnanců. Byli jsme velice spokojeni s poskytovanými službami.

Věra Starostková 9. 5. 2022

Jménem celé rodiny moc děkujeme za krásné vypravení pohřbu tatínka pana Jaroslava Balouna, za ohleduplný přístup k pozůstalým a hlavně nádherně přednesenou smuteční řeč. Pohřeb byl krásný a dojemný. Byli jsme velmi spokojeni. Děkujeme.

rodina Brziákova 3. 5. 2022

Jménem celé rodiny děkuji za lidský a ohleduplný přístup při zařizování a samotném pohřbu babičky paní Heleny Kalinové v římskokatolickém kostele v Albrechticích. Vše proběhlo dle našeho přání. Děkujeme.

Lukáš Wojnar 22. 4. 2022

Moc děkuji jménem celé rodiny za profesionální a lidský přístup při zajištění pohřbu pana Petra Šotka. Vše proběhlo důstojně.

Nina Pisak 28. 3. 2022

Jménem celé rodiny moc děkuji za velmi milý a profesionální přístup všech pracovníků při zajišťování pohřbu mé maminky paní Ludmily Nesládkové. Byli jsme velice spokojeni.

Ing. Marie Širůčková 23. 3. 2022

Moc děkuji za příjemný a profesionální přístup při zařizování pohřbu mého tatínka pana Viléma Gabzdyla. Již to byl třetí pohřeb u této pohřební služby a vždy jsme byly velmi spokojeni.

Hynek Gabzdyl 22. 3. 2022

Jménem celé rodiny děkuji za organizaci pohřbu tatínka pana Jiřího Hloušky. Děkujeme za velice profesionální přístup zaměstnanců pohřební služby. Byli jsme velmi spokojeni s poskytnutými službami.

Ing. Alexandr Hloušek 18. 3. 2022

Jménem zarmoucené rodiny děkuji za pěkný smuteční obřad a důstojné rozloučení s panem Rudolfem Lenghartem.

Eva Lenghartová 16. 3. 2022

Moc děkujeme za krásné a důstojné rozloučení s naší maminkou Jarmilou Frischovou a za velmi pěknou smuteční řeč. Byli jsme opravdu moc spokojeni.

Frisch Lukáš 15. 3. 2022

Děkujeme za pěkný obřad, profesionální přístup všech zaměstnanců PS Aron a za důstojné rozloučení s naším strýcem Rolandem Jandou.

Pharm. Dr. Janečková Hana 21. 2. 2022

Děkuji za moc krásný pohřeb pana Josefa Štěpána a velmi pěkně přednesenou smuteční řeč jménem celé rodiny, především syna Adama, dcery Mařenky a manželky Mani. Opravdu velké díky.

Štěpánová Marie 18. 2. 2022

Chci vám tímto poděkovat za naprosto profesionální přístup vašich pracovníků při vyřizování náležitosti ve věci pohřbení našeho syna Tomáše Galušky. Velmi spokojen jsem byl se vstřícností paní Marie Zárubové při samotném jednání. Vysoce rovněž hodnotím i práci hrobníků. Vše bylo vykonáno perfektně a bezodkladně. Děkuji.

Jaroslav Galuška 2. 2. 2022

Děkuji jménem celé rodiny za profesionální přístup při zajištění pohřbu paní Aleny Golasowské v evangelickém kostele v Albrechticích.

Rudolf Golasowski 15. 11. 2021

Velmi děkujeme za slova útěchy, za přístup, který nám byl věnován při zajištění pohřbu mého bratra pana Marka Černého. Děkujeme z celého srdce, že jste "Andělé". Děkuji jménem celé rodiny.

Monika Fusková 6. 9. 2021

Děkuji za profesionální přístup při vyřizování pohřbu mého zesnulého manžela pana Aleše Emiljana Gawłovskeho. Paní Beňové děkuji za velmi hezky podanou řeč při obřadu.

Pavlína Gawłowska 6. 9. 2021

Děkuji jménem celé rodiny za profesionální a lidský přístup všech zaměstnanců při zajištění pohřbu maminky paní Marie Nowakové.

Jiřina Zamazalová 3. 9. 2021

Děkuji mnohokrát za profesionální přístup všech zaměstnanců pohřební služby ARON od prvního přijetí. Rodina byla velmi spokojena i s rozloučením s naším drahým zesnulým tatínkem panem Josefem Przywarou.

Przywara Jiří 1. 9. 2021

Moc děkujeme za velmi pěkný smuteční obřad, za lidský a ohleduplný přístup pohřební služby ARON při posledním rozloučení s naší drahou maminkou Marií Veselou.

Marie Šnoriková, Ivo Veselý 16. 8. 2021

Děkujeme za velmi lidský a profesionální přístup všech pracovníků při zajištění posledního rozloučení s naší drahou maminkou paní Terezií Buvalovou, které proběhlo ve smuteční síni v Horní Suché.

Květuše Dziková 11. 8. 2021

Děkujeme za perfektní přístup pohřební služby při zajištění důstojného rozloučení s paní Miloslavou Stehnovou.

Tereza Staufčíková 9. 8. 2021

Děkuji za celou rodinu za důstojné rozloučení s naším tatínkem panem Štefanem Bogdanem.

Petra Vargová 6. 8. 2021

Děkuji jménem celé rodiny za důstojné rozloučení s mým manželem panem Milanem Králíkem v římskokatolickém kostele v Albrechticích.

Jana Králíková 2. 7. 2021

Za celou rodinu děkujeme za důstojný pohřeb pana Ĺudovíta Čuraje, který se uskutečnil v římskokatolickém kostele sv. Anny v Havířově, po té s pohřbením do rodinné hrobky.

snacha p. Čurajová 22. 6. 2021

Děkujeme za důstojné rozloučení s panem Adolfem Kačorem.

rodina Drzyzgova 16. 6. 2021

Za celou rodinu bych chtěl velmi poděkovat za ochotu, lidský přístup a vypravení pohřbu pana Miroslava Lipky.

Rudolf Adamec 10. 6. 2021

Děkuji jménem celé rodiny za zajištění důstojného pohřbu včetně smutečního proslovu při rozloučení s mým manželem panem Karlem Kubíkem.

Anna Kubíková 9. 6. 2021

Velice děkujeme za profesionální služby při posledním rozloučení s naší milovanou manželkou a maminkou, s paní Boženou Kuricovou. Velmi děkujeme také řečnici paní Beňové.

Romana Slavíková 27. 5. 2021

Srdečně děkujeme za profesionální služby a hezký smuteční proslov při smutečním obřadu pana Jana Dvořáka.

Věra Dvořáková 27. 5. 2021

Velice děkujeme za krásný smuteční proslov, profesionální přístup všech zaměstnanců pohřební služby. Byli jsme opravdu velmi spokojeni se zajištěním pohřbu našeho tatínka pana Miroslava Milko, který byl pohřbený se vší úctou. Ještě jednou moc děkujeme a pohřební službu Aron vřele doporučujeme. Poslední rozloučení bylo krásné.

Renata Milková 20. 5. 2021

Srdečně děkujeme za velmi kvalitní služby při zajištění pohřbu naší maminky paní Jolany Čmelkové.

Eva Zástřešková 14. 5. 2021

Srdečně děkujeme za profesionální a empatický přístup zaměstnanců pohřební služby Aron při rozloučení s naším drahým zesnulým panem Jaroslavem Gawlasem. Velmi si vážíme přístupu paní Beňové a pana Štěbry. V této pro nás tak citlivé a bolestné době to pro nás bylo krásné, citlivé a velmi důležité.

Blažena Paseková 3. 5. 2021

Velmi děkuji za profesionální zajištění posledního rozloučení s manželem Dr. Ing. Cordem Gessertem. Vše bylo velice krásné a důstojné. Za pozůstalé manželka Eva.

Eva Gessert 7. 4. 2021

Velmi děkujeme za perfektní služby při posledním rozloučení s naší drahou maminkou, paní Olgou Pawlasovou.

Marcela a Olga s rodinami 16. 3. 2021

Velice děkujeme za profesionální přístup pohřební služby ARON při rozloučení s naším drahým tatínkem Jánem Bešinou.

Bešina Jan s rodinou 15. 3. 2021

Děkuji za lidský a profesionální přístup všech zaměstnanců pohřební služby Aron při zajišťování posledního rozloučení s maminkou Barbarou Stýblovou.

Ing. Niemiec Stýblová Barbara 23. 2. 2021

Děkuji za příjemné jednání, citlivý přístup k pozůstalým a perfektní služby při zajištění pohřbu maminky paní Ireny Sikorové.

Miroslava Bukovská 28. 1. 2021

Chci poděkovat všem zaměstnancům pohřební služby za profesionální služby při zajištění pohřbu mého manžela pana Jana Fikoczka do hrobu. Zejména děkuji paní vedoucí za krásný smuteční proslov.

Jarmila Fikoczková 27. 1. 2021

Se službami Pohřební služby Aron při zajištění pohřbu mé manželky paní Kateřiny Bojkové jsem byl velice spokojený.

Ing. Marek Bojko 25. 1. 2021

Ráda bych touto cestou poděkovala všem pracovníkům pohřební služby za profesionální, vstřícný a osobní přístup při zajišťování posledního rozloučení s mým bratrem panem Jiřím Thienelem. Náš velký dík patří paní řečnici, pracovníkům s pohřebním vozidlem i paní, která s námi pohřeb domlouvala.
Děkuji jménem celé zarmoucené rodiny.

Blanka Karzelová 15. 1. 2021

Velmi si vážím příjemného, klidného a empatického přístupu všech zaměstnanců pohřební služby Aron při vyřizování posledního rozloučení s tatínkem panem Zdeňkem Chobotem. Za klid a dostatek času a harmonii v hlase, s jakou kolektiv přistupoval, velmi děkuji.

Mgr. Simona Wichrová 8. 1. 2021

Děkuji zaměstnancům pohřební služby za perfektní služby a citlivý přístup při vyřizování pohřbu mé tety Ludmily Janotové.

Silvie Huňková 7. 1. 2021

Chci tímto poděkovat za velmi lidský přístup, perfektní služby a jednání při zajištění pohřbu tatínka pana Pavola Belka.

Pavel Belko 6. 1. 2021

Děkuji tímto pracovníkům Pohřební služby Aron za lidský přístup a profesionalitu při vyřizování a samotném zajištění pohřbu mé manželky paní Marty Kronenbergové. Ještě jednou upřímné díky.

Miroslav Kronenberg 30. 12. 2020

Velice děkujeme zaměstnancům Pohřební služby Aron za citlivý a lidský přístup při vyřizování i samotném rozloučení s naší tetou paní Annou Firlovou.

Eva Mikulicová 30. 12. 2020

Děkuji za vaše služby při zajištění pohřbu mého manžela pana Jiřího Sedláčka. Byla jsem velice spokojená.

Věra Sedláčková 10. 12. 2020

Děkujeme za profesionální a lidský přístup a přípravu pohřbu naší maminky paní Hildy Vaňkové. Naše požadavky byly splněny do posledních detailů. Děkuji za celou rodinu všem zaměstnancům.

Ludmila Balonová 30. 11. 2020

Děkujeme za perfektní organizaci posledního rozloučení s naším manželem a tatínkem, s panem Jaroslavem Dvořáčkem.

Anna Dvořáčková 12. 11. 2020

Veliká spokojenost, krásný smuteční proslov a veliká profesionalita všech zaměstnanců.

Josef Straka 10. 11. 2020

Děkuji všem zaměstnancům pohřební služby Aron za krásné rozloučení s mou zesnulou maminkou paní Martou Chrobákovou. Byla jsem velmi spokojena.

Danešová Vlasta 5. 10. 2020

Jménem celé rodiny chceme poděkovat za vstřícnost, pochopení a naslouchání našim požadavkům, empatii a komunikaci, díky které tato dosud nepoznaná situace byla pro nás mnohem jednodušší. Velmi jsem uvítala pomoc při zařizování všech náležitostí souvisejících se zajištěním pohřbu mého tatínka pana Svatomíra Klímka.

Bc. Kovářová Lucie 2. 10. 2020

Chci poděkovat za velmi laskavý přístup zaměstnancům pohřební služby ARON a vstřícnost, s jakou přistupují v okamžiku v životě člověka nejtěžším a to je rozloučení s nejbližším. Moc si toho vážím.

Šandová Jindra 2. 9. 2020

Děkuji zaměstnancům pohření služby ARON za laskavý přístup.

Gromusová Jana 27. 8. 2020

Chci vyjádřit poděkování zaměstnancům pohřební služby ARON za velmi ochotné jednání, vstřícnost a pochopení v nejtěžších chvílích mého života při vyřizování pohřbu mého drahého manžela pana Jaroslava Víchy. Vše bylo naprosto v pořádku.

Víchová Jana 24. 8. 2020

Děkuji zaměstnancům pohřební služby Aron za vstřícný a laskavý přístup, s jakým nám pomohli se rozloučit s naší maminkou a manželkou paní Magdalenou Němcovou. Se službami spojenými se zajištěním obřadu (i dalšími) jsme byli velmi spokojeni. Rodina Němcova.

Ing. Němec Radek 11. 8. 2020

Děkuji zaměstnancům pohřební služby ARON za příjemný a laskavý přístup při pohřbní mého životního partnera pana Petra Dimitrova. Se službami jsem byla velmi spokojená.

Štefková Júlia 10. 8. 2020

Vážená paní Zárubová, moc ráda bych Vám za sebe a maminku poděkovala za vysoce profesionální přístup, lidskost a ochotu Vašich pracovnic, se kterými jsem letos vyřizovala pohřeb mého tatínka, pana Alojze Zbončáka. Služby Aronu jsme zvolili i proto, že jste nám před 14 lety pomohli zařídit repatriaci a úřední záležitosti s ní spojené v případě úmrtí mého bratra Radima, který zahynul v zahraničí. Byla to doba pro mne i celou blízkou rodinu velmi náročná a složitá a i s podporou Vašich pracovnic se nám ji, hlavně ze začátku, podařilo zvládnout. Přeji Vám více podobných uznání a takto kvalitní kolektiv.

Ing. Renata Lisová 29. 7. 2020

Rád bych poděkoval Pohřební službě Aron za profesionální, rychlý a bezproblémový přístup. Jsem spokojený, že vše proběhlo přesně tak, jak jsme si přáli. Děkuji.

Antonín Sáňka 28. 7. 2020

Při zajištění pohřbu mého manžela pana Jozefa Šateka jsem byla se službami velice spokojená.

Jarmila Šateková 5. 6. 2020

Chtěla bych vyjádřit poděkování Pohřební službě Aron, za citlivé a profesionální jednání při zařizování pohřbu našeho tatínka Alberta Maléře. Smuteční obřad proběhl důstojně dle našeho očekávání, byli jsme s touto pohřební službou velice spokojeni. Znak kvality, který má pohřební služba propůjčený, má zasloužený. Velké díky všem zaměstnancům.

Rodina Valicová a Maléřová 18. 5. 2020

Velice bych tímto chtěla poděkovat za vstřícnost a ochotu při zajištění rozloučení s naší maminkou Miroslavou Koláčkovou.

Jana Jašková 13. 5. 2020

Děkuji zaměstnancům pohřební služby za vstřícnost a laskavost s jakou nám pomohli rozloučit se s naší matkou Danielou Orlovou. Se zajištěním obřadu jsme byli velmi spokojeni.

Marcela Klemensová 7. 5. 2020

Pohřební služba Aron nás zaujala maximální profesionalitou, citlivým jednáním v nelehkém čase a velmi osobním přístupem.

František Malát 4. 5. 2020

Děkujeme pohřební službě Aron za přístup a ohled při pohřbení našeho drahého tatínka Jindřicha Byrtuse.

rodina Byrtusova 9. 4. 2020

Děkujeme za profesionální přístup a služby při provedení smutečního obřadu pana Waldemara Mazurka.

Liána Střádalová 6. 4. 2020

Děkujeme za krásný pohřeb paní Ing. Evy Kubelkové. Vše proběhlo dle našich požadavků a přání.

Václav Kubelka 2. 4. 2020

Děkujeme za velmi vstřícný a lidský přístup, splnění všech přání, za smuteční řeč, hudbu, úpravu zesnulé a květinovou výzdobu při pohřbu paní Drahomíry Staré.

Radka Chrástecká 25. 3. 2020

Během jednoho roku jsem musela dvakrát navštívít pohřební službu Aron. Byla jsem mile překvapena laskavým a vstřícným přístupem všech zaměstnanců při zajišťování pohřbů. Děkuji za vše.

Zuzana Bonczková 25. 3. 2020

Byl jsem spokojený se službami při zajištění pohřbu paní Alžběty Damcové.

Petr Damec 20. 3. 2020

Děkujeme za krásný pohřeb paní Márie Vítkové a profesionální služby. Vše proběhlo podle našich představ.

Ing. Jakub Vítek 19. 3. 2020

Děkujeme za služby, které jste nám nabídli a zajistili při pohřbu naší maminky paní Ireny Kutajové. Smuteční proslov byl výborný. Děkujeme za lidský přístup.

Břetislav Kutaj 10. 3. 2020

Děkuji za vstřícný a citlivý přístup zaměstnanců pohřební služby při vyřizování posledního rozloučení s maminkou paní Katarinou Antoszykovou. Ve vší spokojenosti děkuji.

Anna Kubíčková 6. 3. 2020

Vyslovuji maximální spokojenost s poskytnutou službou při zajištění pohřbu paní Anny Brodové.

Oldřich Broda 20. 2. 2020

Děkuji za pěkný přístup při zařizování pohřbu pana Wladyslawa Žebroka. Zároveň děkuji za pěkný smuteční proslov a samotný průběh obřadu.

Rostislav Žebrok 10. 2. 2020

Děkujeme za citlivý přístup a profesionální jednání při zařizování i průběhu pohřbu pana Petra Drápala. Paní řečnici děkujeme za velice krásný a výstižný proslov.

Lidmila Drápalová s rodinou 15. 1. 2020

Chtěla bych tímto velmi poděkovat všem zaměstnancům pohřební služby Aron. Nejen za velmi lidský a empatický přístup, dobré rady a velkou pomoc při organizaci pohřbu pro mého dědečka pana Zdeňka Martiníka. Děkuji také za vaši profesionalitu v celkovém přístupu k pozůstalým.

Ing. Mgr.Miroslava Drozdová 9. 1. 2020

Děkujeme za profesionální přístup a velmi dobré služby.

rodina Gajdošová 20. 9. 2018

Děkujeme za citlivý přístup, provedení celého obřadu i zpracování a přednes smutečního proslovu.

rodina Suchomelová 19. 9. 2018

Děkujeme za profesionální citlivý přístup a služby při zajištění pohřbu pana Jaroslava Karla.

pan Zinger 28. 6. 2018

Děkujeme za empatický přístup všech pracovníků.

zarmoucená rodina 22. 6. 2018

Rodina Moldříková děkuje za organizaci pohřbu paní Vlasty Kubíčkové. Byli jsme velmi spokojeni i s přednesem smutečního proslovu.

zarmoucená rodina 25. 5. 2018

Děkuji touto cestou za profesionální přístup a perfektní služby. Ještě jednou moc děkuji.

dcera Soňa Novotná 25. 5. 2018

Rodina Palupčíkova oceňuje profesionalitu a empatii vaší pohřební služby, s níž jsme se setkali při zajištění důstojného rozloučení s naší drahou tetou.

Simon Palupčík 7. 5. 2018

Rodiny Smolíková a Faldýnová mockrát děkují za zajištění pohřbu naší maminky paní Věry Faldýnové. Obřad i smuteční proslov byl krásně připravený a na úrovni. Moc děkujeme.

Jan Smolík 3. 5. 2018

Chci jménem rodiny Janíkové poděkovat za perfektní služby při zajištění pohřbu paní Doroty Stašové. Určitě vás doporučíme všem známým. Děkujeme.

Antonín Janík 5. 4. 2018

Mnohokrát děkujeme za lidský a profesionální přístup v době nejtěžší, při vyřizování a samotném zajištění pohřbu pana Jaroslava Václavíka.

rodina Václavíková 5. 4. 2018

Chtěla bych touto cestou poděkovat za vše, co pro mne vaše pohřební služba vykonala při posledním rozloučení s manželem panem Bronislavem Wlochem. Doporučila bych vás známým.

Marie Wlochová 4. 4. 2018

Díky pomoci a vstřícnosti pracovníků pohřební služby, proběhlo rozloučení s naší babičkou paní Jaroslavou Biegunovou velice důstojně. Ceníme si pomoci v těžké chvíli a mnohokrát děkujeme.

Bronislava Poláčková 28. 3. 2018

Děkujeme vaší pohřební službě za velmi profesionální přístup. Poslední rozloučení s naší maminkou bylo důstojné a proběhlo v klidné atmosféře.

zarmoucená rodina 28. 3. 2018

Byli jsme velmi spokojeni s provedením obřadu pana Josefa Musiala i s profesionálním jednáním při vyřizování záležitostí spojených se zařízením pohřbu.

Romeo Musial 27. 3. 2018

Objednané služby při pohřbu paní Věry Tesařové proběhly v pořádku a přístup pracovníků byl velmi vstřícný. Děkuji za vše.

Petr Tesař 27. 3. 2018

Děkuji za profesionální služby a přístup při posledním rozloučení s paní Drahoslavou Gembickou.

Luboš Gembicki 26. 3. 2018

Děkujeme za velmi profesinální přístup a služby při rozloučení s naší maminkou paní Terezií Vričanovou.

zarmoucená rodina 23. 3. 2018

Děkujeme za profesionální přístup a služby při posledním rozloučení s paní Márií Barnošákovou.

pan Sobík 21. 3. 2018

Děkujeme. Měli jsme u vaší pohřební služby již druhý obřad a vše proběhlo opět v pořádku. Také hezký smuteční proslov, byli jsme spokojeni.

Jiří Kučera 16. 3. 2018

Děkujeme, při zajištění pohřbu vše proběhlo dle našich představ a požadavků.

Igor Večeřa 14. 3. 2018

Děkuji za vstřícnost a profesionalitu při zajištění pohřbu paní Marie Faitové.

Jana Fucimanová 12. 3. 2018

Všem pracovníkům srdečně děkujeme za vstřícný a profesionální přístup. Děkujeme za perfektně připravený smuteční obřad mého manžela pana Jindřicha Cechela.

Helena Cechelová 12. 3. 2018

Děkujeme za profesionální přístup, důstojné zajištění pohřbu paní Alice Sasinové.

Aleš Sasin 5. 3. 2018

Moc děkujeme za profesionální přístup pracovníků pohřební služby a důstojné zajištění pohřbu pana Karla Bilana. Byli jsme velmi spokojeni.

zarmoucená rodina 1. 3. 2018

Děkujeme za krásně připravený pohřeb pana Miloslava Kostrůnka. Vše proběhlo k naprosté spokojenosti všech pozůstalých. Za celou rodinu děkujeme.

Miroslava Swaczynová 22. 2. 2018

Velice děkujeme za profesionální přístup při vyřizovaní a samotném průběhu obřadu i za přednes smutečního proslovu při pohřbu mého manžela v obřadní síni v Horní Suché. Byli jsme velice spokojeni. Budeme vás doporučovat.

Jana Tardíková 19. 2. 2018

Děkujeme za velmi profesionální přístup pracovníkům pohřební služby, důstojný a procítěný přednes proslovu při smutečním obřadu paní Julie Kašparové. Všem velké díky.

paní Palkovská 16. 2. 2018

Děkujeme za profesionální přístup a veškeré služby při zajištění pohřbu pana Vlastislava Dzingela.

rodina Dzingelova 15. 2. 2018

Děkuji za profesionální přístup při zajištění pohřbu. Celý obřad byl na velmi profesionální úrovni. Děkuji.

Jana Beníčková 14. 2. 2018

Děkuji za pěkný přístup při vyřizování pohřbu pana Miloslava Tomani i za samotný průběh celého obřadu.

Hildegarda Zegzulková 14. 2. 2018

Děkuji za profesionální přístup a provedení smutečního rozloučení s panem Stanislavem Soukupem.

Bohumír Pitel 14. 2. 2018

S průběhem pohřbu pana Josefa Pavlase jsme byli velmi spokojeni a řečnice pohřební služby pronesla krásnou smuteční řeč, která všechny dojala. Děkujeme moc.

Irena Pavlasová 12. 2. 2018

Děkuji všem pracovníkům za výborné služby při zajištění pohřbu paní Júlie Kašparové.

paní Paláková 7. 2. 2018

Byli jsme velice spokojeni s profesionálním přístupem při vyřízení i samotném provedení pohřbu pana Viktora Gardlo.

Jaroslav Gardlo 18. 1. 2018

Moc vám děkuji za velmi milý, vstřícný a profesionální přístup při zajištění pohřbu mé milované babičky paní Drahomíry Lasztuwkové. Velmi děkuji a jsem ráda, že jsem si vybrala právě vaši pohřební službu. Děkuji.

Michaela Kubalová 17. 1. 2018

Velké poděkování v naší těžké chvíli, kdy nám odešla naše milovaná maminka. Za velmi vstřícné, ochotné jednání, přístup, pomoc a podporu v této smutné záležitosti. Naše velké dík patří zvláště paní Marii Zárubové.

Zarmoucená rodina 12. 7. 2017

Byla jsem velmi spokojená při zajištění pohřbu. Hlavně s přístupem a jednáním zaměstnanců.

paní Kolesárová 11. 7. 2017

Přijměte prosím mé velké poděkování za zajištění pohřbu maminky. Setkal jsem se s velmi profesionálním přístupem všech zaměstnanců. Byl jsem v této nelehké situaci příjemně překvapen jejich ochotou a empatií.

Petr Kacíř 26. 10. 2016

U vaší pohřební služby jsem vyřizoval pohřeb maminky paní Agáty Polzerové. Veškeré služby byly perfektní a v přijatelné ceně, za což velmi děkuji.

Karel Polzer 21. 10. 2016

Děkujeme za ochotu a profesionalitu při posledním rozloučení s maminkou Emílií Hamříkovou.

Břetislav Smolan 15. 9. 2016

Děkuji za laskavý přístup a služby při pohřbu mého bratra Alexandra Duba. Se stejným přístupem jsem se setkala u vaší pohřební služby při vyřizování pohřbu mé maminky Věry Dubové i tatínka Alexandra Duba. Ještě jednou za vše děkuji.

Dana Liberdová 5. 4. 2016

Smuteční proslov a výběr veršů byl moc krásný. Velmi děkujeme.

Žaneta Kotulová 4. 2. 2016

Děkujeme vám za služby spojené se zajištěním pohřbu paní Boženy Peštové. Zvlástě děkujeme za citlivý smuteční proslov při obřadu v obřadní síni.

Viera Peštová s manželem 22. 8. 2015

Děkuji za velmi hezký a dojemný smuteční proslov. Byl jsem velice spokojený.

Richard Kapoun 17. 8. 2015

Vážená paní Zárubová, děkuji za Vaši vstřícnost, ochotu a profesionalitu.

Ing. Rostislav Košuta 30. 4. 2015

Velmi děkujeme, byli jsme s vašimi službami spokojeni.

Sandra Zeyrek 10. 3. 2014

Děkujeme za krásný smuteční proslov při pohřbu pana Antonína Křena. Přesně vystihuje naši lásku k tatínkovi.

Lenka Curzydlová 23. 1. 2014

Děkujeme za ochotu a profesionalitu při posledním rozloučení s manželem panem Mgr. Oldřichem Horáčkem.

Zlatuše Haplová 22. 1. 2014

Děkujeme za krásný smuteční proslov.

Naděžda Oláhová 21. 1. 2014

Vážená paní Zárubová, chtěl jsem Vám osobně a celému týmu vaší společnosti, ještě jednou moc poděkovat za velmi profesionální přístup při přípravě i samotném pohřbu mého otce pana Milana Heinze. Byla to má první zkušenost s vyřizováním takové věci, jako je příprava pohřbu a s tím spojených záležitostí. Byl jsem opravdu mile překvapen Vaší ochotou a pomocí, kterou jste nám věnovala. Vaše smuteční řeč byla také velmi krásně a s citem přednesena a pomohla nám důstojně se rozloučit. Určitě bych byl spokojenější, kdybych vaše služby nemusel nikdy potřebovat, ale člověk musí být realista. Proto jsem rád a vím, na koho se můžu obrátit, případně vaši společnost doporučit dalším lidem, kteří budou muset řešit tuto nezáviděníhodnou situaci. Děkuji vám za přístup a úctu, kterou jste nám věnovala. Poděkování vaší pohřební službě patří i od mého bratra Tomáše, sestry Lenky a samozřejmě od naší maminky Jany. Přejeme vám od srdce mnoho dalších spokojených klientů.

syn Rosťa Heinz 14. 3. 2013

Děkuji za krásná slova rozloučení s tatínkem panem Richardem Felgrem.

dcera Eva s rodinou 18. 2. 2011

Vyjadřuji poděkování pracovníkům pohřební služby Aron za zajištění pohřbu mého manžela pana Miroslava Gály.

manželka 18. 2. 2011

Děkuji pracovníkům pohřební služby Aron z Havířova za zajištění pohřbu mého syna pana René Ledviny. Ve chvíli bolesti jsem se setkala s laskavým a profesionálním přístupem všech pracovníků.

maminka 26. 11. 2010

Děkuji touto cestou pohřební službě Aron z Havířova za vstřícnost a lidský přístup při zajištění pohřbu mé maminky paní Jarmily Mašĺarové z Havířova. Děkuji za slova posledního rozloučení.

dcera 19. 11. 2010

Děkuji pracovníkům pohřební služby Aron z Havířova za zajištění a průběh posledního rozloučení s maminkou paní Františkou Kočvarovou. Děkuji také za slova posledního rozloučení.

dcera Alena s rodinou 8. 10. 2010

Touto cestou děkuji pracovníkům pohřební služby Aron za profesionální zajištění pohřbu mého tatínka pana Ing. Milana Kocura z Havířova-Životic.

dcera Šárka s rodinou 1. 10. 2010

Děkuji pohřební službě Aron za služby při zajištění pohřbu mého manžela pana Karla Folwarczného.

manželka Marie Folwarczná 10. 9. 2010

Děkuji pracovníkům pohřební služby Aron z Havířova za vypravení pohřbu mého manžela JUDr. Stanislava Svobody. Ve chvíli bolesti jsme se setkali s laskavým jednáním, vstřícností a zároveň profesionalitou. Přístup pracovníků nám pomohl překlenout těžké okamžiky při vyřizování i samotném smutečním obřadu. Poděkování patří také paní řečnici za slova posledního rozloučení.

manželka Jarmila s rodinou 25. 6. 2010

Děkujeme pracovníkům pohřební služby Aron z Havířova za profesionální služby při zajištění pohřbu naší drahé paní Otilie Trachtulcové. Paní řečnici děkujeme za smuteční proslov.

Zarmoucená rodina 18. 6. 2010

Naše poděkování patří pracovníkům pohřební služby Aron za vstřícnost a důstojný průběh obřadu s panem Milanem Slivkou.

Zarmoucená rodina 11. 6. 2010

Děkuji pracovníkům pohřební služby Aron za přístup a profesionální služby při zajištění pohřbu mého manžela pana Juraje Macejky.

manželka Anna 11. 6. 2010

Děkujeme všem pracovníků pohřební služby Aron za důstojné a příkladné služby při zajištění pohřbu pana Kolomana Pokuty, který se konal 20. května 2010 v katolickém kostele sv. Anny v Havířově. Z celého srdce děkujeme za vysoce profesionální služby včetně výkopu hrobu a květinovou výzdobu. Služby této pohřební služby jsme využili již několikrát a vždy jsme se setkali s hluboce lidským přístupem, vstřícností a ochotou.

manželka Jarmila a děti 4. 6. 2010

Chci věnovat poděkování všem pracovníkům pohřební služby Aron z Havířova za pomoc, velmi lidský a profesionální přístup při zajištění pohřbu naší drahé paní Florentiny Pazderové. Děkuji jménem celé rodiny.

vnučka Stela Valová 4. 6. 2010

Děkujeme všem pracovníkům pohřební služby Aron za velmi lidský a profesionální přístup při posledním rozloučení s naší maminkou Janou Gilákovou.

dcery Monika a Jana s rodinami 28. 5. 2010

Děkuji touto cestou všem pracovníkům pohřební služby Aron z Havířova, za vysoce profesionální a vzorné služby při zajištění pohřbu mé drahé dcery Ivanky Zemanové. Vyjadřuji maximální spokojenost s průběhem celého pohřbu včetně výkopu hrobu.

maminka Ludmila Heráková 28. 5. 2010

Veliké poděkování chci věnovat pracovníkům pohřební služby Aron v Havířově, kteří mi svým profesionálním a lidským přístupem pomohli ve chvílích pro mne nejtěžších, při rozloučení s mým zesnulým manželem, panem Stanislavem Januščákem. Děkuji.

Julianna Januščáková 21. 5. 2010

Děkuji pracovníkům pohřební služby Aron za vstřícnost, laskavost a profesionální přístup při zajištění pohřbu mé maminky, paní Františky Kadlecové. Děkuji také řečnici za slova posledního rozloučení.

dcera Alena 21. 5. 2010

Děkuji pracovníkům pohřební služby Aron za vstřícnost a profesionalitu při zajištění pohřbu mého tatínka, pana Josefa Jaworského. Paní řečnici děkuji za slova posledního rozloučení. Dcera Jiřina s rodinou.

dcera Jiřina s rodinou 16. 4. 2010

Děkuji pracovníkům pohřební služby Aron za vstřícnost a ochotu při zajištění rozloučení s maminkou paní Jarmilou Jahodovou z Havířova. Poděkování náleží také paní řečnici za smuteční proslov. Ve chvíli naší velké bolesti jsme se setkali s profesionálním a zároveň velmi lidským jednáním. Za celou rodinu děkuje dcera Renáta.

dcera Renáta 2. 4. 2010

Jménem celé rodiny děkujeme pracovníkům pohřební služby Aron za pomoc, vstřícnost a vysoce profesionální přístup při vypravení pohřbu naší maminky paní Jiřiny Mikolášové.

dcery s rodinami 18. 12. 2009

Mé velké poděkování pohřební službě Aron za skvělé služby, které nabízí svým klientům. Děkuji za citlivý a profesní přístup k pozůstalým.

Marta Zacharová 15. 12. 2009

Jménem celé rodiny děkuji za velmi kvalitní úroveň služeb a pomoc při organizaci pohřbu naší maminky Jiřiny Mikolášové.

M. Barčák 14. 12. 2009

Děkuji pracovníkům pohřební služby Aron za vstřícný a profesionální přístup při zajištění pohřbu mého manžela Jaroslava Kopeckého.

Alena Kopecká 27. 11. 2009

Děkujeme touto cestou pracovníkům pohřební služby Aron za vzorné služby a profesionální přístup při zajištění rozloučení s paní Annou Klotkovou.

Zarmoucená rodina 9. 10. 2009

Děkujeme všem zaměstnancům pohřební služby Aron za vzorné služby a profesionální přístup při zajištění rozloučení s našimi rodiči Jiřím a Terezií Gajdošovými. Děkujeme.

Děti s rodinami 24. 7. 2009

Děkuji jménem celé naší rodiny za vysoce kvalitní práci a pomoc při posledním rozloučení s maminkou paní Marií Gociekovou. Setkala jsem se s profesionálním a hluboce lidským přístupem. Ještě jednou děkuji.

Marta Čihařová 2. 7. 2008

Děkuji za zajištění smutečního obřadu pro mého syna Václava Nedojedlého.

Marie Nedojedlá 5. 3. 2007

Děkujeme pracovníkům pohřební služby Aron za profesionální zajištění smutečního obřadu našeho syna Milana Šenkyříka. Paní řečnici za procítěný smuteční proslov.

rodiče 20. 2. 2007

Děkuji celému kolektivu pracovníků pohřební služby Aron za profesionální přístup při zajištění pohřbu mého manžela.

manželka Jaroslava 5. 2. 2007

Děkujeme za pěkné rozloučení s tatínkem a zvláště za velmi vkusné květinové dary. Děkujeme.

rodina Ociepkova 10. 7. 2006

Děkuji pracovníkům pohřební služby Aron za velmi pěkné rozloučení s maminkou Anežkou Moravcovou a velmi kvalitní služby. Moc dík.

Jiří Moravec (syn) 28. 3. 2006

Děkuji za pěkné rozloučení s manželem Boleslavem Balonem a za pěknou květinovou výzdobu. Děkujeme.

rodina Balonová 5. 2. 2006

Chci poděkovat všem pracovníkům pohřební služby Aron za velmi profesionální a citlivý přístup při vyřizování a zajištění pohřbu mého otce. Chci tím vyjádřit spokojenost s laskavým přístupem a pomocí v těchto těžkých chvílích. Ještě jednou velmi děkuji.

Jiří Molinek 14. 12. 2005

Vřelý dík pohřební službě Aron za důstojný přístup všech zaměstnanců při pohřbu mé ženy Věry Vrátné. Ještě jednou díky za vše, co jste pro mne v těchto těžkých chvílích udělali. Moc děkuji. Manžel.

Jan Vrátný 30. 7. 2004

Vyslovujeme pracovníkům pohřební služby Aron poděkování za velmi důstojný přístup k pozůstalým, poskytnutí všech informací a služeb. Byli jsme velmi spokojeni s průběhem obřadu v krematoriu. Rozloučení bylo velmi důstojné. Zarmoucená rodina.

rodina Štepančíkova 23. 6. 2004

Chtěla bych poděkovat pohřební službě Aron za pěkné rozloučení a uspořádání pohřbu pana Josefa Koláčka. Služby byly profesionální. Spokojenost vyjadřuji za celou rodinu.

rodina Koláčková 21. 4. 2004

I v těžkých životních chvílích bychom neměli zapomínat na úctu a slušné chování. Velice si vážím zaměstnanců pohřební služby Aron, kteří nám pomohli důstojně se rozloučit s naším tatínkem. Děkujeme.

Libuše Halásková (manželka),Kateřina Wimmerová (dcera) 9. 4. 2004

Touto cestou chci poděkovat všem pracovníkům pohřební služby Aron za profesionální a velmi citlivý přístup při zajištění posledního rozloučení s mým zesnulým otcem. Zároveň bych chtěla velmi poděkovat paní řečnici z Aronu za procítěný smuteční proslov.

Ilona Rohlová 5. 1. 2004

V životě nastanou chvíle, kdy člověk ztratí někoho nejbližšího. Je to doba, kdy potřebujete zvlášť citlivý přístup a pochopení. To vše jsme našli ve vašich službách při vyřizování a organizaci pohřbu mého manžela Františka Fialy. Děkuji za krásný smuteční proslov a překrásnou hudbu, která doprovázela rozloučení s naším nejdražším. Za celou rodinu děkuje manželka a dcera.

manželka a dcera 23. 12. 2003

Děkujeme všem pracovníkům pohřební služby Aron za velmi profesionální a důstojnou organizaci pohřbu naší matky paní Věry Bujokové. Od všech účastníků jsme měli velmi pozitivní odezvu. Ještě jednou děkuji.

Jiří Mach 30. 10. 2003

Na pohřební službu Aron jsme se obrátili s prosbou o zabezpečení posledního rozloučení s naší maminkou. Jejich vstřícný a lidský přístup si zaslouží naše poděkování, za to, že ve chvílích naší velké bolesti byl jejich přístup vysoce profesionální a velmi lidský. Děkujeme za rodinu Chaloupkovu.

Marta Honsárková 4. 3. 2003

Vážená paní Zárubová, chtěl bych Vám i Vašim spolupracovníkům srdečně poděkovat za to, s jakým pochopením jste mně a celé naší rodině pomohli vyrovnat se s těžkou životní situací, kdy zemřela moje maminka. Současně jste mi umožnili bez narušení splnit veškeré pracovní závazky a byly akceptovány mé časové možnosti. Nesetkávám se často s tak vysoce profesionálním přístupem při poskytování služeb, proto si přístupu Vás i všech spolupracovníků velmi vážím a děkuji Vám za něj.

Doc. Ing. Jan Vymětal, CSc. 24. 1. 2003

Chtěla bych poděkovat všem pracovníků pohřební služby Aron, kteří organizovali pohřeb a poslední rozloučení mého tatínka Milana Kaličiaka. Celá rodina byla velmi spokojená. Ještě jednou děkujeme.

Alena Čudová 17. 1. 2003

Jde mi už na 84. rok mého věku. Celkem můj život v posledních desetiletích probíhal vcelku klidně. Až přišel srpen 2001 a tu náhle zemřela moje manželka. A počátkem ledna 2003 obdobně neočekávaně zemřela i moje dcera. Pohřby obou mně tak drahých osob jsem vyřizoval u pohřební služby Aron, která patří k Technickým službám Havířov a. s. Musím konstatovat, že přes mou smutnou náladu jsem byl potěšen tím, jak vstřícně a laskavě se mnou jednali všichni zaměstnanci. Ochotně odpovídali na moje dotazy, radili mi a snažili se všemožně ulehčit mi moji obtížnou situaci. Rovněž služby prováděné v kostele sv. Anny v Havířově při mši svaté i na hřbitově v Havířově-Šumbarku byly bezchybné. Vyslovuji této pohřební službě upřímný dík a přál bych si, aby moji potomci i můj pohřeb zařizovali u této pohřební služby. Ještě jednou všem srdečný dík.

Miloslav Pastrňák 13. 1. 2003

U pohřební služby Aron jsem vypravovala pohřeb mé maminky Heleny Kozubkové. Rozloučili jsme se s ní 7. ledna 2003 při smutečním obřadu v Havířově-Šumbarku. Chtěla bych poděkovat všem pracovníkům pohřební služby za úroveň všech služeb, které mi poskytli.

Irena Fialová 13. 1. 2003

Již od roku 1991 poskytujeme kompletní služby v oblasti pohřební a hřbitovní. Jsme aktivním členem Sdružení pohřebnictví v ČR.

Provozní doba

 • Po - Pá
  7:00 - 15:30
 • Po dohodě možnost vyřízení pohřbu i mimo provozní dobu.

Pohotovostní služba

 • nonstop
  737 238 106
 • nonstop
  737 238 105
 • nonstop
  596 815 131

Kontakt

Národní tř. 1541/14a
Havířov - město

737 238 105